Renovació Parcial de la Junta Directiva de l’AMPA (2016-2017)

Us informem que el dia 10 de novembre es celebraran les eleccions per a renovació parcial de la Junta Directiva de la nostra associació.  Com sabeu els càrrecs de la Junta són voluntaris i amb caràcter desinteressat.

Qualsevol associat o associada pot presentar la seva candidatura fins al dia 30 d’octubre. És important que es presentin nous pares i mares per a garantir la continuïtat dels serveis. A més, això permet l’entrada d’idees noves i assegura l’evolució de l’entitat.

El dia 30 d’octubre acaba el termini per presentar candidatures i a partir del 7 de novembre s’exposaran les dades dels candidats al taulell d’anuncis i es comunicarà per correu electrònic, en cas que no hi hagués candidats s’obrirà el procés amb llistes obertes.

 

CÀRREC A RENOVAR:    PRESIDENT/A

CÀRREC A RENOVAR:    SECRETARI/A

CÀRREC A RENOVAR:    TRESORER/A

CÀRREC A RENOVAR:    VOCAL

 

DATA: del 21 al 30 d’octubre

Les candidatures es podrán presentar:

Atentament,

La Junta de l’AMPA

Assemblea Ordinària 10.11.2016

Benvolgudes famílies,

Us convoquem a l’assemblea ordinària que es durà a terme:

Lloc:  Escola el Timó

Data:  10 de novembre de 2016

Hora:  21:00 h

 

L’ ordre del dia serà la següent:

 

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
  2. Renovació de càrrecs (president/a, Secretari/a, tesorer/a i 1 vocal).
  3. Comptes del curs 2015-16
  4. Aportació diners per a l’escola.
  5. Activitats fetes per l’AMPA.

 

Precs i preguntes